WELCOME TO THEOTOKOS COMMUNITY

If you always go to God through Mary your work itself will become Mary's work, and consequently it will be most noble and most worthy in the eyes of God....
Rosary is a Powerful Weapon against hell; to destroy vice; to decrease sin and defeat heresies

THEOTOKOS MEMBERS : KATANOATA

1.Te Ka 11 n round e na start on the 16 of September. Kanoan te round anne kam a check n te prayer for Novena rounds (mai iroun Tarema). Meerita ngkoe ngkanne are ko na kanoa te ka 12 n round are e na manga start on the 27 of September. Ko a select naba are imwiina please..

Ibukin ami updates n te rounds of Korona n Novena ao aikai ake a tia n take turns man te first round ni karokoa ngkai

Round 1. Br Beniata Koririntetaake (msc Fiji)

Round 2. Maria Tominiko (USP)

Round 3. Taouea Eria  (NZ)

Round 4. Akorita Burannang Bwaate (PRS Fiji)

Round 5. Buutonga Nakuau (PRS Fiji)

Round 6. Daisy Korina (USP)

Round 7. Teb'aitera Tominiko (PRS Fiji).

Round 8. Obora 

Round 9. Br Kaake

Round 10. Br Ueanimatang

Round 11. Tarema Henry

Round 12: Meerita are e na kanoaa aio

Tia bane ni bubuti bwa e na raonira te Uea n ara waaki aio. 

Kam rarabwa n ami patient man ami tabo aika a kakaokoro, ao I a kabwara bure riki n aron te iremwe mai irou.

Ami tia beku ae e kekeiaki

mtbokai 

 

 

NEWS MAN AMI ITERA

Ngkana iai news man ami itera e.g kakai ibukin kaotin Nei Maria ke am news I bon iroum ao kam aikoa tatabwara ni fill in bwa ti aonga naba ni bane n ongora and who knows ngaia e na riki bwa teuana te empowerment nakoira n tatabemaniira nako.

title

Add your main content here - text, photos, videos, addons, whatever you want!